Komunikátor na prenos dát.

Technické údaje

  • Počet vstupov: 4
  • Výstupné módy: alarm/problém
  • Počet výstupov: 1 relé
  • Nominálne napájacie napätie: 8 až 18V DC
  • Prevádzkový odber: 25 mA pri 12V
  • Maximálny odber: 350 mA
  • Prevádzková teplota: -10 až +55C
  • Max. napätie RELE 30 V
  • Max. prúd RELE 0,5 A
  • Zariadenie obsahuje 900/1800 priemyselný GSM modul